Bảo vệ nhà máy

Bình Dương trong những năm gần đây nền kinh tế xã hội phát triển rất mạnh, kèm theo đó tình hình an ninh trật tự cũng diễn biến khá phức tạp. Các tệ nạn xã hội, trộm cắp cướp giật… xảy ra thường xuyên với mức độ và tính chất ngày một khó lường.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *